Parts4Cleaning została założona przez Macieja Płonkę od 20 lat związanego z maszynami myjącymi i czystością techniczną.  Parts4Cleaning powstało w celu zapewnienia zakładom produkcyjnym kompleksowych rozwiązań dostępnych w jednym miejscu.  Parts4Cleaning jest także organizatorem Forum Czystości Technicznej & EXPO wydarzenia, którego celem jest poszerzanie wiedzy oraz dostęp do technologii dla przemysłu.