Obszar naukowy

Studia Podyplomowe

„Pełnomocnik ds. Czystości Technicznej”
ang. „Technical Cleanliness Officer”

na Wydziale Mechanicznym Technologicznym
Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Zobacz więcej