Aktualności

Parę lat temu zrodziła się idea zjednoczenia, ekspertów z branży Czystości Technicznej pod jednym szyldem, aby propagować wiedzę w tej dziedzinie, a także umożliwić lepszy dostęp do tej wiedzy przemysłowi. 11.12.2019 roku udało się nam zrealizować tą idee.

W gronie 10 osób postanowiliśmy rozpocząć tę podróż:

Filip Kapela
Maciej Płonka
Krzysztof Piszczek
Wojciech Jaszczuk
Marcin Pala
Grzegorz Steć
Dariusz Grzegorczyk
Daniel Kowalski
Piotr Płonka
Michał Pasławski