Członkowie TCA

Głównymi celami działalności Stowarzyszenia Czystości Technicznej ,,Parts4Assembly’’ jest rozwój Czystości Technicznej, który będzie realizowany w trzech obszarach:

Stowarzyszenie Czystości Technicznej realizuje swoje cele poprzez:

  • Prowadzenie konferencji technicznych i grup roboczych „czystość techniczna”,
  • Prowadzenie Rady Programowej Forum Czystości Technicznej & EXPO,
  • Współorganizowanie Forum Czystości Technicznej & EXPO,
  • Opiniowanie programu studiów „Pełnomocnik ds. czystości technicznej”,
  • Publikacje techniczne na temat czystości technicznej,
  • Consulting z zakresu czystości technicznej w zakładach przemysłowych.

Jesteśmy głęboko przekonani, że współpraca między Stowarzyszeniem, Przemysłem oraz Instytucjami naukowymi przyniesie dalece wymierne korzyści:

  • Rozwój Czystości Technicznej w przemyśle,
  • Lepsze rozumienie zagadnień związanych z czystością techniczną,
  • Efekt Synergii bazujący na współpracy Ekspertów, Naukowców i Przemysłu.

Zostań członkiem Stowarzysznia
Czystości Technicznej ,,Parts4Assembly”

Zapisz się