O nas

Głównymi celami działalności Stowarzyszenia Czystości Technicznej ,,Parts4Assembly’’ jest rozwój Czystości Technicznej, który będzie realizowany w dwóch obszarach:

Studia Podyplomowe

„Pełnomocnik ds. Czystości Technicznej”
ang. „Technical Cleanliness Officer”

na Wydziale Mechanicznym Technologicznym
Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Szanowni Państwo,

jeśli poszukujecie informacji o naszym forum to w jakiś sposób temat czystości technicznej jest ważny w Waszej pracy zawodowej. Jesteście we właściwym miejscu! Forum Czystości Technicznej & EXPO jest okazją do spotkania ekspertów i wymiany wiedzy oraz doświadczenia w zakresie procesów produkcji i montażu, wymagających czystości technicznej.

Patrząc jak powstawało forum, mogę powiedzieć, że wszystko jest możliwe! Forum powstało w naszych marzeniach kilka lat temu, wtedy zauważyliśmy, że nie ma w Polsce miejsca, w którym możemy porozmawiać z innymi i podzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem z zakresu mycia przemysłowego. Po wielu, wielu rozmowach okazało się, że temat mycia przemysłowego komponentów jest zbyt wąski, ponieważ wielu naszych Klientów zmaga się także z utrzymaniem czystości na dalszych etapach procesu produkcji, czyli podczas kontroli, transportu i montażu. Konieczne było więc rozszerzenie formatu forum o wymagania normy VDA 19.2.

Dlaczego zaczynamy od gratowania przemysłowego jako pierwszej operacji na drodze do celu? Planując forum z naszymi Klientami zadawaliśmy sobie pytanie, gdzie zaczyna się zmaganie o czystość techniczną w procesie produkcji? Wiedzieliśmy, że od momentu ostatniej operacji produkcyjnej, najczęściej ostatniego procesu obróbki mechanicznej. Ale czy jest to proces gratowania? Okazało się, że wszędzie tam, gdzie nasi Klienci osiągają najwyższe wymagania czystości, najpierw komponenty są gratowane. Mówienie o czystości technicznej z pominięciem procesu gratowania, to jak mruganie okiem podczas reklamy piwa i mówienie, „BEZALKOHOLOWE”. Innymi słowy „czystość w teście zgodnie z VDA 19.1 wychodzi, ale lepiej nie patrz do środka komponentu, bo tam jest grat, który urwie się w trakcie jego eksploatacji”. W takim razie szef jakości zadaje pytanie: czy komponent jest czysty czy nie? 

My nie chcemy mrugać okiem. Chcemy dostarczyć Państwu fachową wiedzę i podzielić się najlepszymi praktykami z zakresu osiągania czystości technicznej każdego dnia. Branża samochodowa przechodzi głębokie zmiany dotyczące alternatywnych napędów oraz jazdy autonomicznej. Chcemy aby forum było także miejscem, w którym toczy się dyskusja na temat przyszłości i tego co nas czeka?

Startując z I Międzynarodowym Forum Czystości Technicznej & EXPO życzę Państwu abyście zainspirowani przez innych znaleźli własną drogę zapewnienia czystości technicznej w Waszych firmach i aktywnie zapewnili im sukces rynkowy.

mgr inż. Maciej Płonka (MBA)

Założyciel & Prezes zarządu Parts4cleaning Sp. z o.o.

Stowarzyszenie Czystości Technicznej realizuje swoje cele poprzez:

  • Prowadzenie konferencji technicznych i grup roboczych „czystość techniczna”,
  • Prowadzenie Rady Programowej Forum Czystości Technicznej & EXPO,
  • Współorganizowanie Forum Czystości Technicznej & EXPO,
  • Opiniowanie programu studiów „Pełnomocnik ds. czystości technicznej”,
  • Publikacje techniczne na temat czystości technicznej,
  • Consulting z zakresu czystości technicznej w zakładach przemysłowych.

Jesteśmy głęboko przekonani, że współpraca między Stowarzyszeniem, Przemysłem oraz Instytucjami naukowymi przyniesie dalece wymierne korzyści:

  • Rozwój Czystości Technicznej w przemyśle,
  • Lepsze rozumienie zagadnień związanych z czystością techniczną,
  • Efekt Synergii bazujący na współpracy Ekspertów, Naukowców i Przemysłu.

Zostań członkiem Stowarzysznia
Czystości Technicznej ,,Parts4Assembly”

Zapisz się