Zapisz się

Aby zapisać się do Technical Cleanliness Association „Parst4Assembly” należy wykonać następujące kroki:

 1. Zapoznaj się z Statutem TCA
 2. Zapoznaj się z Regulaminem Opłacania Składek TCA
 3. Zapoznaj się z uchwałą dotyczącą wysokości składek Członkowskich na 2020 rok
 4. Pobierz i wypełnij deklarację Członkowską: 
  • Członek Zwyczajny
  • Członek Wspierający
 5. Zbierz rekomendację ( wymagane 2 )
 6. Podpisane dokumenty tj:
  • Dwie rekomendacje
  • Deklaracje Członkowską

Prosimy odesłać pocztą na adres naszego biura :

Technical Cleanliness Association „Parts4Assembly”
Aleja Armii Krajowej 220/paw.1/109A
43-316 Bielsko-Białą

Państwa Członkostwo zostanie rozpatrzone na pierwszym zebraniu zarządu po wpłynięciu Państwa dokumentów. 

Pliki do pobrania

Zapisz się do TCA

Zapisz mnie